Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 19 mar, 2020

Möjlighet att skjuta fram genomförande av projekt med anledning av covid-19

Förningar som beviljats medel 2019 och/eller 2020 får förlänga projekttiden.

Styrelsen har den 16 mars fattat beslutet att alla föreningar som blivit beviljade bidrag under 2019 och/eller vårterminen 2020 har möjligheten att förlänga projekttiden för er ledarutbildning till slutet av 2020. Detta med anledning av utvecklingen av covid-19.

Om ni i föreningen bedömer att det bästa är att skjuta fram eller förändra formerna för det projekt ni fått bidrag, inom ramarna för projektets syfte och mål, kan ni meddela det till kanslichef Josephine Bladh, josephine.bladh@gv90.se. Om ni har behov av mer genomgripande förändringar måste ni höra av er med beskrivning av detta för godkännande av samma kanslichef.

Om det blir extra kostnader för att skjuta fram genomförandet ska dessa täckas inom ramen för budgeten ni fått beviljad eller betalas som egen insats, vi utlovar inga ytterligare pengar.

Vi följer händelseutvecklingen och kommer eventuellt ta ytterligare beslut om att möjliggöra att skjuta på ledarutbildning längre än till slutet av 2020.

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor.

 

Nyheter - 17 feb, 2020

145 föreningar har sökt bidrag

Vi har per 15 februari fått in 145 bidragsansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet.

Styrelsen sammanträder i Stockholm den 16 mars 2020 och kommer då besluta vilka bidragsansökningar som blir beviljade. Besluten skickas sedan till föreningarna runt den 23 mars 2020.

 

Nyheter - 22 jan, 2020

Svar på vanliga frågor: finns det någon maxgräns på vad ni kan finansiera?

Efter önskemål kommer vi kontinuerligt lägga ut svar på vanliga frågor.

En vanlig fråga vi får inför sista ansökningsdagen är om det finns någon maxgräns och/eller hur stora belopp en kan söka för.

Nej, vi har ingen maxgräns på hur stora belopp eller projekt vi kan finansiera. För att ge en fingervisning om ungefärliga belopp som tidigare beviljats har vi gjort en sammanställning av beviljade ledarutbildningar hösten 2019.

Högsta beviljade belopp: 150 000kr

Lägsta beviljade belopp: 2000kr

Median: 47 000kr

Nyheter - 09 dec, 2019

Inspirerande stipendieutdelning den 2 december

Konung Gustaf V:s 90-års fond bjöd den 2 december 2019 in till traditionsenlig stipendieutdelning i Livrustkammaren.

Eftermiddagen var en hyllning till årets ungdomsledarstipendiat, en utvald välförtjänt ungdomsledare som vi tillkännagav under eftermiddagen. Årets ungdomsledarstipendiat är Majmona Susoho, förbundsordförande för Unga Drogförebyggare.

Eftermiddagen innehöll samtal om ledarskap med ingen mindre än tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, Jan Eliasson.

Vi fortsatte med panelsamtal med temat: om ledare i ungdomsrörelsen ska nå sin fulla potential, vad behöver de? Deltagare i panelen var årets ungdomsledarstipendiat Majmona Susoho, Samuel Somo generalsekretare för UNF och Åsa Ström vice ordförande för SACO Studentråd. Samtalet leddes av styrelseledamot och kanslichef Josephine Bladh.

Traditionsenligt fick vi även lyssna till musik och avslutade med mingel, bubbel och snittar i stensalen.

Foto: Nadine Hultman