Stipendium till förtjänta ungdomsledare

Sedan 1959 har Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond årligen delat ut ett stipendium för att belöna engagerade ungdomsledare.
Stiftelsen tar emot nomineringar till stipendiet en gång per år.

Stipendiets historia

Ernst Killander var en av initiativtagarna till den verksamhet som ledde till 90-årsfondens tillkomst. Han nedlade ett outtröttligt arbete som verkställande ledamot i Kungakommittén.

På många andra områden hade han lagt ned ett mycket engagerat arbete för svensk ungdom, inte minst inom skolungdomsidrotten. Han var en av fondens huvudmän till sin död den 24 januari 1958.

För att hedra hans minne instiftades ett stipendium att årligen tilldelas en förtjänt ungdomsledare att användas för något ändamål som överensstämde med fondens syfte.

Vem kan du nominera

Stipendiet utdelas traditionsenligt till en person som:

  • är ett föredöme för ungdomen,
  • är en eldsjäl för ideellt engagemang, och som
  • har erfarenhet på flera nivåer inom sin organisation.

Stipendiet delas ut i november varje år vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet.

Stipendieutdelning 2020

Stipendieutdelningsceremoni

Konung Gustaf V:s 90-årsfonds ungdomsledarstipendium 2020 tilldelas:
Samuel Somo.

Under stipendieutdelningen på Kungliga slottets inre borggård delades årets ungdomsledarstipendium ut. Var en del av årets ceremoni genom att ta del av hela filmen med efterföljande samtal.

Se filmen här