Ansök om stöd

Så här går din organisation tillväga för att söka medel från stiftelsen

Sista ansökningsdag

15 september

Ansök

Viktig information angående inloggningsförfarandet

Nyhet för inloggning inför årets andra ansökningsperiod är att det krävs BankID för att kunna skicka in en ansökan. Kontot är personligt och ansökan, eventuell digital rekvirering och redovisning ska utföras av firmatecknare. På begäran skall du kunna uppvisa bevis för undertecknande persons firmateckningsrätt.

Du som är ny sökande 

Välj ”Skapa konto” och sedan ”Skapa konto med BankID”. Du får instruktioner hela vägen tills du är inloggad och kan påbörja din ansökan.”

Observera att om du har ett konto sedan tidigare och väljer att ”Skapa konto med BankID” med samma epost som ditt befintliga konto kommer det inte att fungera utan följ instruktionen ”Du som redan har ett konto sedan tidigare”.

Du som redan har ett konto sedan tidigare

Klicka på knappen ”ansök” ovan, välj ”Logga in” och gör enligt följande:

 1. Klicka på ”Standardinloggning” 
 2. Klicka på ”glömt lösenord”. Fyll i din epost. Klicka på ”skicka anvisningar”
 3. Klicka på länken i epost meddelande du nyss fick
 4. Välj ett lösenord och upprepa det. Klicka på ”Enter” på tangentbordet för att spara det nya lösenordet
 5. Logga in med din epost och det lösenord du nyss registrerade
 6. Nu är du inloggad
 7. Klicka på ”Min profil” och registrera ditt personnummer. Spara
 8. Logga ut
 9. Logga in igen men den här gången väljer du ”Förstärkt inloggning”. Logga in med BankID.

Vem får söka?

Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.

Ansökan om ekonomiskt stöd sker genom vårt webbaserade ansökningssystem

Observera att vi inte tar emot ansökningar per post eller e-post

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar två gånger per år – 15 september och 15 februari. Du ansöker om ekonomiskt stöd i vårt digitala ansökningssystem som du når genom att trycka på knappen ”Ansök”. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast den sista ansökningsdagen.

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan
Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered er ansökan

Ni sparar tid om ni har allt material redo när ni gör er ansökan. Ha följande information redo:

 • Projektets namn
 • Beskriv projektets syfte, målsättningar och önskade resultat samt ledarutbildningens innehåll (max 4000 tecken)
 • Målgrupp och antal deltagare
 • Budget inklusive uppgift om egeninsats
 • Vilket belopp som söks från stiftelsen
 • Vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.

Det går bra att bifoga en bilaga i exempelvis pdf-format.

Firmatecknare och BankID
Inloggning till ansökningssystemet görs med BankID. Tänk på att kontot är personligt och ansökan, eventuell digital rekvirering och redovisning ska utföras av firmatecknare. På begäran skall du kunna uppvisa bevis för undertecknande persons firmateckningsrätt.

Behandling av personuppgifter
Läs mer om hur stiftelsen behandlar personuppgifter här.

Om du har fler frågor
Har du frågor som rör er ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.

Tidpunkt för redovisning

Organisationen är skyldig att redovisa det ekonomiska stödet senast sex månader efter projektet avslutas.

Om projektet löper under mer än ett år ska redovisning däremot ske senast sex månader efter utgången av respektive kalenderår. Under alla förhållanden lämnas däremot redovisningen senast 18 månader efter att utbetalningen skedde.

Redovisning för tidigare beviljat stöd måste ha inkommit om ni ska ha möjlighet att få ytterligare stöd från stiftelsen. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Stiftelsen äger också rätt att begära att bidraget återbetalats om det använts för annat ändamål än Stiftelsen godkänt eller om ansökan om bidrag – eller ingiven redovisning – innehållit felaktiga eller missvisande uppgifter.

Hur ni redovisar

Redovisning av projekt beviljat 2022 och framåt

Redovisningen sker digitalt via ansökningssystemet. Ni loggar in och går sedan vidare till den ansökan som ska redovisas. Ni hittar redovisningen under ”rapporter”. Logga in och följ instruktionerna via ansökningssystemet:

Redovisa här

Redovisningen ska undertecknas av firmatecknare, vilket görs direkt i ansökningssystemet.

Stiftelsen tillämpar differentierad redovisning. Det innebär att beviljat ekonomiskt stöd under 50 000 kronor inte behöver bifoga ekonomiskt utfall, det räcker att svara på om hela beviljad summa använts eller ej. För beviljat ekonomiskt stöd över 50 000 kronor ska en beskrivning av ledarutbildningens innehåll och upplägg utifrån det som angavs i ansökan ske och ett ekonomiskt utfall bifogas.

Redovisning av projekt bevilja tidigare än 2022

Fyll i redovisningsblanketten, skriv ärendenummer och maila eller posta in redovisningen. Observera att blanketten ska vara underskriven av revisor (ideell går bra) och firmatecknare.

Ladda ner redovisningsblankett här