Ansök om stöd

Så här går din organisation tillväga för att söka medel från stiftelsen

Sista ansökningsdag

15 september

Ansök

Vem får söka?

Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.

Ansökan om ekonomiskt stöd sker genom vårt webbaserade ansökningssystem

Observera att vi således inte längre tar emot ansökningar per post eller e-post

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar två gånger per år – 15 september och 15 februari. Du ansöker om ekonomiskt stöd i vårt digitala ansökningssystem som du når genom att trycka på knappen ”Ansök”. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast den sista ansökningsdagen.

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan
Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered er ansökan

Ni sparar tid om ni har allt material redo när ni gör er ansökan. Ha följande information redo:

  • Projektets namn
  • Beskriv projektets syfte, målsättningar och önskade resultat samt ledarutbildningens innehåll (max 4000 tecken)
  • Målgrupp och antal deltagare
  • Budget inklusive uppgift om egeninsats
  • Vilket belopp som söks från stiftelsen
  • Vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.

Det går bra att bifoga en bilaga i exempelvis pdf-format.

Behandling av personuppgifter
Läs mer om hur stiftelsen behandlar personuppgifter här.

Om du har fler frågor
Har du frågor som rör er ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.