Stiftelsens struktur och historia

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har sedan 1949 stöttat ideell ungdomsverksamhet på initiativ från Gustav V

Vår historia

Till Konung Gustaf V:s 90-årsdag 1948 skapades en fond för att hedra Konungen på födelsedagen. Det beslöts vid ett möte med statsminister Tage Erlander, överståthållaren och rikets landshövdingar.

 

En särskild kommitté, Kungakommittén, med statsministern som ordförande, tillsattes för att närmare planera insamlingsverksamheten. Kommittén beslöt bland annat om följande åtgärder:

Att ge ut en ny femkronorssedel till en överkurs av fem kronor, att ge ut jubileumsfrimärken till en överkurs av tio öre, att genom telegrafverket tillhandahålla en lyxtelegramblankett mot en extra avgift av en krona (som delades lika mellan fonden och Nationalföreningen mot tuberkulos), samt att försälja en jubileumsnål med Konungens namnchiffer och ett färgfotografi på Konungen.

 

 

Den 8 mars 1949 överlämnade statsministern två miljoner kronor till Konungen, som beslöt att de insamlade medlen skulle bilda Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Konungen framhöll då följande:

”Det skulle glädja Mig, om den fond, som Sveriges folk i år velat instifta, verksamt kunde komma att bidraga till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet, som alltid legat Mig varmt om hjärtat”.

Den 10 juni 1949 fastställde Konungen stadgar för fonden. Samtidigt utsågs styrelse och huvudmän.

 

 

70-års jubileum

H.M. Konungens tal torsdagen den 2 maj 2019 vid Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds jubileumsseminarium Kungliga slottet

“Mina damer och herrar,

Den 8 mars 1949. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde den dagen – jag var trots allt inte ens tre år gam- mal då. Men antagligen var jag fullt upptagen med att leka kurragömma eller ställa till bus med mina systrar ute på Haga.

Min farfarsfar, kung Gustaf V, däremot – han hade ett viktigt möte i kalendern den dagen. Då kom nämligen statsminister Tage Erlander till Drottningholms slott, för att överlämna två miljoner kronor, som samlats in av svenska folket till kungens 90-årsdag.

Två miljoner kronor 1949 – det motsvarar ungefär 38 miljoner kronor i dag. Så det var ingen liten summa.

Beloppet var insatt på kapitalräkning i Göteborgs bank, i en skinninbunden bankbok med kungens namnchiffer och räkningsnummer 1858.

Kungen beslutade att de insamlade medlen skulle bilda Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Han uttryckte det så här:

»Det skulle glädja Mig, om den fond, som Sveriges folk i år velat instifta, verksamt kunde komma att bidraga till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet, som alltid legat Mig varmt om hjärtat.«

Sedan dess har det gått 70 år. I dag är det nya barn som busar ute på Haga. Själv står jag här och kan konstatera att 90-årsfondens medel har förvaltats på ett synnerligen framgångsrikt sätt.

Under sju årtionden har fonden kunnat ge ett betydande ekonomiskt stöd till ungdomsrörelsen i Sverige.

Så sent som i mars i år beviljades drygt två miljoner kronor – lika mycket som stiftelsens grundplåt – till ledarutbildningar inom 40 olika ideella föreningar.

Det gläder mig att min farfarsfars önskan kunde förverkligas och leva vid and annat genom stiftelsen Ungt Ledarskap.

Vi vet att de som fostras inom idrott och föreningsliv ofta går vidare till ledande positioner inom politik, närings- liv och förvaltning. Så, att ge unga människor möjlighet att utvecklas till goda och ansvarstagande ledare – det är en klok investering.

Jag vill också säga att jag är särskilt glad att se så många tidigare stipendiemottagare här i salen. Ni är viktiga! För ungdomsrörelsen, och för vårt land.

Mina damer och herrar. Som barnbarnsbarn till Gustaf V, och som varm supporter av ungdomsrörelsen i Sverige, vill jag gratulera fonden till 70-årsjubileet.

Nu ser jag fram emot att höra mer om ert viktiga arbete.”

Stiftelsens ledning

Stiftelsen leds av en styrelse som bereder och fattar beslut om bidrag och stipendier. Styrelsen väljs av huvudmän som utsetts av kungen.

 

Styrelsen

FREDRIK WERSÄLL, Riksmarskalk, Ordförande
SUZANNE FREDBORG, Kanslichef, Sekreterare
FREDRIK ENGSTRÖM, Advokat
JOSEPHINE BLADH, Kanslichef
MATS HANSSON, Ungdomsledare
PATRIK SCHRÖDER, Strategisk rådgivare
CARIN DERNULF, Föreståndare

ANNA RYDBORG, Kanslist, suppleant
OLA MATTSSON, Generalsekreterare, suppleant

Huvudmän

ANNA RYDBORG, Kanslist (stiftelsens styrelse)
ANNA STENVINKEL, Generalsekreterare
CARIN DERNULF, Föreståndare (stiftelsens styrelse)
EVA ÖNNESJÖ, fv organisationschef
FRANK BERGLUND, Strategiskt ansvarig
FREDRIK ENGSTRÖM, Advokat (stiftelsens styrelse)
FREDRIK WERSÄLL, Riksmarskalk (stiftelsens ordförande)
JAN LINDMAN, Överintendent
JOHAN FYRBERG, Förbundschef
OSEPHINE BLADH, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
KATARINA GUSTAFSSON, Kanslichef
MATS HANSSON, Ungdomsledare (stiftelsens styrelse)
MAX HORTTANAINEN, Förbundsordförande

forts. huvudmän

MUHAMMED ALI, Ordförande
MYRRA FRANZÉN, Generalsekreterare
NOURA BERROUBA, Ordförande
OLA MATTSSON, Generalsekreterare (stiftelsens styrelse)
PATRIK SCHRÖDER, Samordnare (stiftelsens styrelse)
PETTER SKOGAR, VD
PÄR DALEUS, Universitetslektor Prefekt
SEINAB HILOWE, Politiskt sakkunnig
SUSANNA ALEXIUS, Docent
SUSANNA DAHLBERG, VD
SUZANNE FREDBORG, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
VICTORIA ESCOBAR, Verksamhetschef

Ansök om ekonomiskt stöd