Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Stipendiat - 11 nov, 2014

2014 års Ernst Killanderstipendiat

Ernst Killanders stipendie delades ut till Anna Edlund från Unga Musikanter

Anna Edlund är den första kvinnliga förbundsordföranden i Riksförbundet Unga Musikanter.

Hon har arbetat på samtliga nivåer i förbundet och har genom att vara en inspirerande och inkluderande ledare sett till att fler unga engagerar sig i förbundets verksamhet och styrelser. Anna leder med värme och omtanke och räds inte att ta sig an svåra och krävande utmaningar. Hon lägger ner hela sin själ och all sin fritid på barn och ungas rätt till kulturutövande. Genom ett aktivt demokratiskt förhållningssätt är hon en förebild för att andra unga ska våga ta plats och utöva sitt inflytande.

Stipendiet utgick med 40.000 kronor och delades ut av tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth vid en ceremoni i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

På bilden syns Anna Edlund tillsammans med, från vänster, Gunnar Björk, stiftelsens ordförande, Lena Adelsohn Liljeroth samt Amanda Carlshamre, ordförande Svenska Kyrkans Unga.