Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 15 dec, 2020

Samuel Somo är årets välförtjänta ungdomsledarstipendiat

Under stipendieutdelningen på Kungliga slottets inre borggård delades årets ungdomsledarstipendium ut

STYRELSENS MOTIVERING 

Samuel har ägnat stora delar av sitt liv åt att vara ledare inom nykterhetsrörelsen på lokal, regional och nationell nivå med fokus på ungdomar. Han har med pragmatism och ideologisk kompass flera gånger visat på modet att trots motstånd vara igångsättare av förändringsprocesser. Han värnar om folkrörelselogiken men har även mognaden att ifrågasätta hur civilsamhället organiserar sig. 

Samuel har förmågan att samla och förstå människor han möter. Hans ledarskap präglas av driftighet, värderingar och ett reellt ungdomsperspektiv. Själv har Samuel gjort en egen ledarskapsresa utifrån hur maktstrukturer påverkar honom och andra människor. 

Se hela ceremonin och det efterföljande samtalet med Samuel här: https://vimeo.com/491184427

Nyheter - 16 okt, 2020

2 079 800 kronor till 38 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 12 oktober beslutade styrelsen vilka av de 97 ansökningarna som beviljades.

Vi gick igenom de 97 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 079 800 kronor till 38 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 49 000kr och ett medelvärde på 53 328 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 10 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 38 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom en vecka.

- 16 sep, 2020

97 föreningar har sökt ekonomiskt stöd och fler nomineringar har inkommit

Vi har per 15 september fått in 97 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Vi vill också tacka alla som gett av sin tid och nominerat till ungdomsledarstipendiet. Styrelsen sammanträder den 12 oktober 2020 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas och årets stipendiat utses. Beslut om ekonomiskt stöd skickas till föreningarna i slutet av oktober. Vi ser framemot att läsa alla ansökningar och nomineringar!

Nyheter - 27 aug, 2020

Digital stödkväll inför er ansökan

Den 7 september klockan 18.00-20.00 arrangerar vi en digital stödkväll där ni som förening får svar på era frågor om ansökan.

Kvällen kommer fungera som ett zoom möte och du har möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatten. Det går också bra att sitta med och lyssna på andras frågor om du inte har några egna. För att få länk till zoom-mötet, som skickas till din mail några timmar innan start, anmäler du dig till kvällen här. Sista anmälan är 7 september klockan 12.00.

Vi kommer börja med en presentation av stiftelsen och våra uppdaterade kriterier för ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildning för unga. Presentationen kommer upprepas ungefär var 30:e minut; 18.00, 18.30, 19.00, 19.30. Du ansluter när det passar dig och stannar så länge du behöver.

Det är alltid möjligt att kontakta oss med dina frågor inför er ansökan, ändå om du inte kan vara med på stödkvällen. Skicka i så fall mail till: josephine.bladh@gv90.se.