Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 02 apr, 2024

2 156 450 kronor till 29 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 18 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 147 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 156 450 kronor till 29 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 62 500 kr och ett medelvärde på 74 360 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 28 500 kronor och det högsta beloppet är 163 700 kronor.

Bidraget till dessa 29 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.

Information om bidragsbeslut kommer organisationer tillhanda idag. Styrelsen ser framemot att följa projekten och önskar organisationer lycka till med arbetet att utbilda unga ledare.

- 19 feb, 2024

147 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 147 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till  12 876 434 kr. Lägst ansökt belopp är 1 000 kr och högst ansökt beloppet är 700 000 kr. Medelvärdet för ansökt belopp är 87 595 kronor.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, vilket är mycket givande.

Styrelsens beslut kommer skickas ut i slutet av mars.