Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 08 dec, 2023

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e februari 2024 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Som riktlinje kring sökt belopp hade senaste ansökningsperioden medianbeloppet på 50 000 kr och ett medelvärde på 55 929 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 6 000 kronor och det högsta beloppet var 186 800 kronor.

Läs mer om kriterier och hur ni ansöker här: Info och ansökan.

Den 30 januari klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital informationsträff där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 25 januari här: Informationsträff

- 30 okt, 2023

1 677 859 kronor till 30 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 16 oktober beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 117 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 1 677 859 kr kronor till 30 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 50 000 kr och ett medelvärde på 55 929 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 6 000 kronor och det högsta beloppet är 186 800 kronor.

Bidraget till dessa 30 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.

Information om bidragsbeslut kommer organisationer tillhanda under veckan. Styrelsen ser framemot att följa projekten och önskar organisationer lycka till med arbetet att utbilda unga ledare.

- 21 sep, 2023

117 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 september fått in 117 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till  9 426 870 kr. Styrelsen sammanträder den 16 oktober 2023, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!

- 21 aug, 2023

Stiftelsens nya huvudmän

H.M. Konungen har, enligt hovprotokoll utfärdat den 21 juni 2023, förordnat 25 huvudmän för stiftelsen.

Förordnandet löper mellan 1 juli 2023–30 juni 2028. Vi hälsar alla nya huvudmän extra varmt välkomna.

Anna Rydborg, Kanslist (stiftelsens styrelse)
Anna Stenvinkel, Generalsekreterare
Carin Dernulf, Föreståndare (stiftelsens styrelse)
Eva Önnesjö, fv organisationschef
Frank Berglund, Strategiskt ansvarig
Fredrik Engström, Advokat (stiftelsens styrelse)
Fredrik Wersäll, Riksmarskalk (stiftelsens ordförande)
Jan Lindman, Överintendent
Johan Fyrberg, Förbundschef
Josephine Bladh, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Katarina Gustafsson, Kanslichef
Mats Hansson, Ungdomsledare (stiftelsens styrelse)
Max Horttanainen, Förbundsordförande
Muhammed Ali, Ordförande
Myrra Franzén, Generalsekreterare
Noura Berrouba, Ordförande
Ola Mattsson, Generalsekreterare (stiftelsens styrelse)
Patrik Schröder, Samordnare (stiftelsens styrelse)
Petter Skogar, VD
Pär Daleus, Universitetslektor Prefekt
Seinab Hilowe, Politiskt sakkunnig
Susanna Alexius, Docent
Susanna Dahlberg, VD
Suzanne Fredborg, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Victoria Escobar, Verksamhetschef