Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 09 dec, 2019

Inspirerande stipendieutdelning den 2 december

Konung Gustaf V:s 90-års fond bjöd den 2 december 2019 in till traditionsenlig stipendieutdelning i Livrustkammaren.

Eftermiddagen var en hyllning till årets ungdomsledarstipendiat, en utvald välförtjänt ungdomsledare som vi tillkännagav under eftermiddagen. Årets ungdomsledarstipendiat är Majmona Susoho, förbundsordförande för Unga Drogförebyggare.

Eftermiddagen innehöll samtal om ledarskap med ingen mindre än tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, Jan Eliasson.

Vi fortsatte med panelsamtal med temat: om ledare i ungdomsrörelsen ska nå sin fulla potential, vad behöver de? Deltagare i panelen var årets ungdomsledarstipendiat Majmona Susoho, Samuel Somo generalsekretare för UNF och Åsa Ström vice ordförande för SACO Studentråd. Samtalet leddes av styrelseledamot och kanslichef Josephine Bladh.

Traditionsenligt fick vi även lyssna till musik och avslutade med mingel, bubbel och snittar i stensalen.

Foto: Nadine Hultman

Nyheter - 04 dec, 2019

Ansökningssystemet är nu öppet

Fram till den 15 februari 2020 kan ideella föreningar som drivas av, med eller för unga människor söka bidrag för utbildning av ledare.

Våra kriterier samt hur ansökningsprocessen går till finner du här. För frågor kontakta vår kanslichef Josephine Bladh på josephine.bladh@gv90.se eller 0735-896289.

Vi ser fram emot att läsa er ansökan.

 

Nyheter - 03 dec, 2019

Majmona Susoho är årets ungdomsledarstipendiat

Under stipendieutdelning i Livrustkammaren måndagen den 2 december tillkännagav årets välförtjänta ungdomsledarstipendiat.

Styrelsen motivering lyder:

Majmona har förmågan att snabbt lära sig nya saker och analysera mönster, bland annat eftersom hon alltid lyssnar in andra och sedan har modet att peka ut riktningen. Hennes ledarskap präglas av lyhördhet, ansvarskänsla samt mod och hon duckar aldrig för ansvar eller svårigheter och är ständigt uppdragslojal. Hon har drivit en stor förändringsprocess inom Unga Drogförebyggare (tidigare Smart Ungdom), där hon varit ideellt aktiv på alla nivåer i över sju år. Organisationen är idag en stabil nationell organisation som nu är en självklar del av både ungdomsrörelsen och den drogpolitiska samhällsdebatten.

Hon brinner för – och har alltid – medlemsengagemanget i fokus!

Stort grattis till Majmona Susoho.

Nyheter - 16 okt, 2019

2 051 600 kronor till 36 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 14-15 oktober hade styrelsen konferens på Klädesholmen i västra Sverige.

Vi gick igenom de 113 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 001 600 kronor till 36 ideella föreningar i Sverige. Bidraget till dessa 36 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet. Besked till ansökande organisationer skickas ut inom en vecka.

Vi har även utsett en välförtjänt ungdomsledarstipendiat 2019.