Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 20 okt, 2017

Beviljade ansökningar hösten 2017

Styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har beslutat om utdelning av stöd för ansökningsdatum per den 15 september 2017.

 

Stiftelsen har fått in 107 ansökningar med ett totalt belopp om 12.144.985 kr.

Samtliga föreningar/organisationer som sökt stöd har fått meddelande den 20 oktober om stöd beviljats eller om man fått avslag på ansökan.

37 ansökningar har blivit beviljade, bla till

 • SVEROK
 • Equmenia
 • Svenska Ridsportförbundet
 • Svenska Celiakiungdomsförbundet
 • Skaraborgs distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund
 • Sveriges Elevkårer
 • KFUK-KFUM
 • Centralasiengrupperna
 • Riksförbundet Unga Musikanter
 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Peace Works Sweden
 • Kronobergs läns 4H
Nyheter - 17 okt, 2017

Ungdomsledarstipendium 2017

Vem tilldelades stiftelsens ungdomsledarstipendium 2017?

Vid stiftelsens styrelsemöte, den 10 oktober, beslutades att tilldela årets ungdomsledarstipendium till två goda förebilder, som brinner för ungdomars utveckling, engagemang och organisering i föreningslivet.

Vid en ceremoni i anslutning till slottet kommer stipendium att tilldelas stipendiaterna,

Elin Liljenbladh, RFSL

Är en inkluderande och entusiastisk ledare med positiv energi och med sin skarpa analytiska förmåga, ser till att organisationen håller en hög kvalité. Elin är principfast i sina värderingar, driver engagerat med hjärtat. Hon bidrar ihärdigt i kampen om mänskliga rättigheter, har en förmåga att få ungdomar känna, att det går att påverka på riktigt.

Charles Metzmaa, SVEROK

Har ett balanserat ledarskap, som ger sig uttryck i ett stort engagemang i frågor som rör ungas utveckling i civilsamhället. Charles är en eldsjäl som ger mycket av sig själv. Tog sig inte uppåt i organisationen för att styra och ställa, utan för att leda och bana väg för yngre som ska skapa sig en bra fritid. Styrker unga, att tro på sig själva och inspirerar utifrån en coachande position.

Nyheter - 07 mar, 2017

Beviljade bidrag februari 2017

Beslut om beviljade stöd den 6 mars 2017

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, beslutades om utdelning av bidrag om 2.242.660 kronor.

Ansökningar hade inkommit totalt med ett belopp om 10.059.338 kronor.

Beslut om er organisation fått bidrag kommer att skickas ut under innevarande vecka.