Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 14 nov, 2022

2 056 325 kr kronor till 31 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 12 oktober beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 67 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 056 325 kr kronor till 31 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 65 900kr och ett medelvärde på 66 333 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 20 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 31 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande har skickats ut.

- 07 okt, 2022

67 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 september fått in 67 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 5 246 095 kr. Styrelsen sammanträder den 19 oktober 2022, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna under november månad.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!

- 24 aug, 2022

Redovisningsprocessen digitaliseras

Redovisningar för beviljat bidrag till ledarskapsprojekt sker numera digitalt

Har ni beviljats projektbidrag från oss och ska redovisa ert projekt under 2022 och framåt ska ni göra det digitalt genom ansökningssystemet som ni skrivit ansökan genom. Vi tar inte emot redovisningar per post eller mail.

Nyheter i redovisningsprocessen:
– Redovisning sker digitalt genom ansökningssystemet
– Vi har förkortat och förtydligat frågorna i redovisningen.
– Redovisningen signeras endast av firmatecknare, revisorns signatur behövs inte längre.
– Redovisningen differentieras. Det innebär att beviljat projektbidrag under 50 000 kronor blir enklare.
Läs mer på denna sida: https://gv90.se/ansokan/

- 15 jun, 2022

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e september 2022 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Ansökningssystemet är öppnat för projektansökningar till utbildning av unga ledare.

Den 1 september klockan 18.00-19.30 arrangeras en digitala stödkväll där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 29 augusti här.

Nyhet för i år är att alla genomförda projekt redovisar projektet helt digitalt. Me information får ni i samband med besked om ert projekt beviljats.