Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 12 maj, 2022

Mikael Ingemyr är 2021års välförtjänta ungdomsledarstipendiat

Den 9 maj i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet ägde stipendieutdelningsceremonin rum.

STYRELSENS MOTIVERING

Med en tydlig vision om att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige grundade år 2012 Mikael Astronomisk Ungdom som sen dess utvecklats till en nationell ungdomsorganisation. Han är en eldsjäl som med ett inkluderande ledarskap, uthållighet och outtröttligt initiativtagande förverkligar visioner. Han har varit den avgörande ledaren för att över 5000 unga idag demokratiskt organiserar sig för astronomi och rymdforskning. Utöver det har han också skapat en stark gemenskap inom Astronomisk Ungdom som för många medlemmar blivit som ett andra hem. Detta när forskning och vetenskap allt mer ifrågasätts.

Mikael har förmågan att förmedla visioner och målbilder som engagerar andra och är samtidigt ledaren som lyfter andra genom att tro på dem och ge dem utrymme att växa, utan att själv stå i centrum. En sann föregångare!

- 10 apr, 2022

1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 29 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 88 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 41 000kr och ett medelvärde på 52 167 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 10 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 33 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom några veckor.

- 23 mar, 2022

88 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 88 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 6 792 800 kr. Styrelsen sammanträder den 29 mars 2022 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas. Beslut skickas till föreningarna under april. 

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!

- 07 jan, 2022

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e februari 2022 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Inloggning via BankID krävs för att skicka in projektansökningar. Kontot är personligt och ansökan, eventuell digital rekvirering och redovisning ska utföras av firmatecknare. Har du redan ett konto behöver du första gången du loggar in koppla det med ditt BankID. Läs mer om hur ni gör det på Info och ansökan.

Den 1 februari klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital stödkväll där ni som förening får svar på era frågor inför er ansökan. För att få länk till mötet, som skickas till din mail några timmar innan start, anmäler du dig till kvällen här. Sista anmälan är den 27 januari.