Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 29 maj, 2020

Anna Rydborg, ny i styrelsen efter det årliga huvudmannamötet

Den 27 april sammanträdde stiftelsens huvudmän för att genomföra det årliga huvudmannamötet.

Denna gång genomfördes det som en telefonkonferens. Under mötet valdes Anna Rydborg, tidigare Edlund, in i styrelsen som suppleant. Hon kommer bland annat arbeta med stiftelsens kommunikation och planeringen av evenemang, såsom stipendieutdeningsceremonin. Anna kommer också vara den som finns på plats på kansliet i Stockholm vissa dagar i veckan.

”Det är en ynnest att få vara en del av den kungliga stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond och genom det kunna ge möjlighet för att stärka ledarskapet hos barn och unga.” säger Anna Rydborg.

Anna har över 10 års erfarenhet av den ideella kultursektorn. Idag är Anna Rydborg förbundsordförande i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och ordförande i Ax – Kulturorganisationer i Samverkan. Genom sitt engagemang i dessa organisationer tar Anna med sig kunskap om den ideella kultursektorn samt färsk kunskap om ungdomsrörelsen.

År 2014 var Anna årets ungdomsledarstipendiat hos stiftelsen, ett stipendium som delas ut en gång per år.

Nyheter - 19 mar, 2020

2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 16 mars beslutade styrelsen vilka av de 145 ansökningarna som beviljades stöd.

Vi gick igenom de 145 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 52 000kr och ett medelvärde på 55 700kr. Det lägsta beviljade beloppet är 3600kr och det högsta beloppet var 150 000kr.

Bidraget till dessa 40 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer har skickats ut den 19 mars.

 

 

Nyheter - 19 mar, 2020

Möjlighet att skjuta fram genomförande av projekt med anledning av covid-19

Förningar som beviljats medel 2019 och/eller 2020 får förlänga projekttiden.

Styrelsen har den 16 mars fattat beslutet att alla föreningar som blivit beviljade bidrag under 2019 och/eller vårterminen 2020 har möjligheten att förlänga projekttiden för er ledarutbildning till slutet av 2020. Detta med anledning av utvecklingen av covid-19.

Om ni i föreningen bedömer att det bästa är att skjuta fram eller förändra formerna för det projekt ni fått bidrag, inom ramarna för projektets syfte och mål, kan ni meddela det till kanslichef Josephine Bladh, josephine.bladh@gv90.se. Om ni har behov av mer genomgripande förändringar måste ni höra av er med beskrivning av detta för godkännande av samma kanslichef.

Om det blir extra kostnader för att skjuta fram genomförandet ska dessa täckas inom ramen för budgeten ni fått beviljad eller betalas som egen insats, vi utlovar inga ytterligare pengar.

Vi följer händelseutvecklingen och kommer eventuellt ta ytterligare beslut om att möjliggöra att skjuta på ledarutbildning längre än till slutet av 2020.

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor.

 

Nyheter - 17 feb, 2020

145 föreningar har sökt bidrag

Vi har per 15 februari fått in 145 bidragsansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet.

Styrelsen sammanträder i Stockholm den 16 mars 2020 och kommer då besluta vilka bidragsansökningar som blir beviljade. Besluten skickas sedan till föreningarna runt den 23 mars 2020.