Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 29 jan, 2021

Inspiration från tidigare projekt: LSU

”Ung med Makt” är ett utbildningsprogram som ger unga ledare verktyg att utveckla sitt ledarskap och sin organisation

Utbildningen ger verktyg för både i vardagen och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Programmet drivs av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer i samverkan med Tollare Folkhögskola, IDEELL ARENA och PwC.

Genom åren har UMM bidragit till att stärka många unga ledare, få dem att känna sig tryggare i sina roller. Programmet har gett teoretisk och praktisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning, verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar samt fått kunskaper om grupp och ledarskapsutveckling. Förutom detta har alla deltagare fått ett stärkt nätverk inom ideell sektor.

Utbildningen har fått ekonomiskt stöd från Gustaf V:s 90-års fond i tre års tid. Har du en idé om vad din organisation skulle kunna göra i tre år för att höja ledarskapskompetensen? Tveka inte, sök ekonomiskt stöd från oss! Sista ansökan är den 15 februari.

- 25 jan, 2021

Inspiration från projekt: Ung Media

Syfte är att ge förbundsstyrelsen mer kunskaper om styrelsearbete och att vara en ung ledare

Projektet är en ledarskapsutbildning med 5 träffar för Ung Media Sveriges förbundsstyrelse. Styrelseledamöterna får ta del av en blandning av föreläsningar, övningar och personlig reflektion kring frågor som rör styrelsearbete och att vara ung i en ledande position. Genom projektet vill Ung Media ge mer kunskaper om styrelsearbete och att vara en ung ledare, vidga vyerna och jämföra med andra organisationer, men också teambuilding för att stärka styrelsegruppen genom ett gemensamt projekt vid sidan av mötesdagordningarna. Under första träffen höll Anna Wallgren, generalsekreterare, ett pass på tema: Drivkrafter och engagemang. Hitta ditt eget ’varför’ och upptäck vad som motiverar andra! Hur påverkas ditt ledarskap av vad som motiverar och driver dig?

”Jag synliggjorde olika drivkrafter som kan finnas i en styrelsegrupp. Jag berättade om att det är viktigt att lära känna sig själv, att olikheter i en grupp både är gruppens styrka och samtidigt något som kan skapa konflikt. Genom att dela med sig och lyssna på andra blir gruppen starkare. ”, Anna W.

- 19 jan, 2021

Inspiration från tidigare projekt: Tilia

Organisationen Tilia ställde om sitt projekt och genomförde en digital utbildning

Tilia beviljades ekonomiskt stöd för att utbilda sina ideella ledare. Då de inte kunde genomföra sin utbildning fysiskt under 2020 valde de att ställa om. Under året har organisationen genomfört fyra grundutbildningar (om två heldagar) samt en extra utbildning (om två heldagar) samt erbjudit handledning och vidareutbildning digitalt.

”Att hålla digitala utbildning under långa dagar kan vara utmanade, vi var till en början oroliga för att volontärerna skulle förlora den starka gemenskapen som kan uppstå under en utbildning IRL. Dock slogs vi av hur många fördelar en omställning också kan innebära och hur detta digitala verktyg möjliggjorde för flertalet nya engagerade. Fler har av varierande skäl möjlighet att delta just på utbildningarna när de är digitala, dessutom har fler volontärer från hela landet större möjlighet att delta när en resa inte krävs.”, säger Louise som är verksamhetsledare.

Tilia har med en tydligare satsning digitalt kunnat erbjuda fler volontärer ledarskapsutbildning och mötesplatser digitalt, för ett sammanhang och möjlighet till ökad kunskap och utveckling.

- 13 jan, 2021

Digital stödkväll inför er ansökan

Den 1 februari klockan 18.30-20.00 arrangeras en digital stödkväll där ni som förening får svar på era frågor om stiftelsen och inför er ansökan.

Kvällen kommer äga rum digitalt via Teams. Du har möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatten. Det går också bra att sitta med och lyssna på andras frågor om du inte har några egna.

För att få länk till Teams-mötet, som skickas till din mail några timmar innan start, anmäler du dig till kvällen här. Sista anmälan är 1 februari klockan 12.00. Vi kommer börja med en presentation av stiftelsen och våra kriterier för ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildning för unga. Anslut till mötet klockan 18.30 för att inte missa presentationen. Efter det stannar du så länge du behöver och vill.