Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 15 jun, 2020

Ansökningsperioden är nu öppen

Fram till den 15 september 2020 kan ideella föreningar söka bidrag för verksamhet som drivs av, med eller för unga människor för utbildning av ledare.

Nu är ansökningsperioden öppen. Till denna gång har vi uppdaterade kriterier, så läs igenom dem extra noga för att vara säker på att få med allt inför er ansökan. Läs också igenom frågorna som ni finner i ansökningssystemet, det finns uppdaterade hjälptexter i syfte att hjälpa er lämna den information vi behöver. Mer om våra kriterier samt hur ansökningsprocessen går till finner ni här.

För frågor kontakta vår kanslichef Josephine Bladh på josephine.bladh@gv90.se eller 0735-896289.
Vi ser fram emot att läsa er ansökan.

- 12 jun, 2020

Uppdaterade kriterier för bidrag till ledarutbildning

Snart är det dags för en ny ansökningsomgång, denna gång med uppdaterade kriterier.

Vi har uppdaterat kriterierna för ansökan om bidrag. Nu bli det tydligare vilka typer av ledarutbildning ni kan söka bidrag för och hur ni på bästa sätt förbereder er inför er ansökan. Samtidigt har vi uppdaterat ansökningssystemet med hjälptexter i syfte att hjälpa er att lämna den information vi behöver.

Ni kan redan nu läsa på om de uppdaterade kriterierna så att ni är redo när ansökningssystemet öppnar. Ni finner all information här: https://gv90.se/ansokan/

- 29 maj, 2020

Anna Rydborg, ny i styrelsen efter det årliga huvudmannamötet

Den 27 april sammanträdde stiftelsens huvudmän för att genomföra det årliga huvudmannamötet.

Denna gång genomfördes det som en telefonkonferens. Under mötet valdes Anna Rydborg, tidigare Edlund, in i styrelsen som suppleant. Hon kommer bland annat arbeta med stiftelsens kommunikation och planeringen av evenemang, såsom stipendieutdeningsceremonin. Anna kommer också vara den som finns på plats på kansliet i Stockholm vissa dagar i veckan.

”Det är en ynnest att få vara en del av den kungliga stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond och genom det kunna ge möjlighet för att stärka ledarskapet hos barn och unga.” säger Anna Rydborg.

Anna har över 10 års erfarenhet av den ideella kultursektorn. Idag är Anna Rydborg förbundsordförande i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och ordförande i Ax – Kulturorganisationer i Samverkan. Genom sitt engagemang i dessa organisationer tar Anna med sig kunskap om den ideella kultursektorn samt färsk kunskap om ungdomsrörelsen.

År 2014 var Anna årets ungdomsledarstipendiat hos stiftelsen, ett stipendium som delas ut en gång per år.

Nyheter - 19 mar, 2020

2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 16 mars beslutade styrelsen vilka av de 145 ansökningarna som beviljades stöd.

Vi gick igenom de 145 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 52 000kr och ett medelvärde på 55 700kr. Det lägsta beviljade beloppet är 3600kr och det högsta beloppet var 150 000kr.

Bidraget till dessa 40 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer har skickats ut den 19 mars.