Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 09 jun, 2021

Medaljförläning till vår tidigare ordförande Gunnar Björk

Den 6 juni 2021 beslutade H.M. Konungen om medaljförläningar. H.M. Konungens medalj förlänas för särskilda förtjänster.

Stiftelsens tidigare ordförande, fv. landshövdingen Gunnar Björk har tilldelats 12:e storleken i Serafimerordens band med motiveringen ”För framstående insatser inom svensk statsförvaltning och som ordförande i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond”. Medaljen är en av de finare kungliga medaljerna.

Vi riktar ett stort tack till Gunnar Björk för hans enastående insats för stiftelsen som ordförande under 2010-2020.

H.M. Konungens medalj instiftades 1813 och tilldelas från 1975 svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Läs mer om medaljförläningarna här och medaljen här.

 

- 26 mar, 2021

2 012 879 kronor till 38 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 18 mars beslutade styrelsen vilka av de 69 ansökningarna som beviljades

Vi gick igenom de 69 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 012 879 kronor till 38 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 50 000kr och ett medelvärde på 52 971 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 5 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 38 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom en vecka.

- 23 feb, 2021

69 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 69 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. 20 av ansökningarna är från föreningar som söker bidrag från oss första gången. Styrelsen sammanträder den 18 mars 2021 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas. Beslut om ekonomiskt stöd skickas till föreningarna i början av april.

Vi ser framemot att läsa alla ansökningar!

- 04 feb, 2021

Inspiration från tidigare projekt: Centralasiengrupperna

”Strengthening Youth Leaders in Central Asia and Sweden var ett treårigt internationellt projekt.

Fokus var på att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan unga ledare från Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Sverige.Tematiskt berörde projektet ämnen som mänskliga rättigheter, genus, demokratiskt ledarskap, organisatorisk utveckling och icke-diskriminering. Projektdeltagarna bestod av unga ledare från Centralasiengrupperna och dess partnerorganisationer i olika länder i Centralasien.

Genom både kortare och längre utbyten fick deltagarna möjlighet att medverka i workshops, seminarier och studiebesök hos olika civilsamhällesaktörer. Detta innebar att deltagarna fick ökad kunskap om civilsamhället, dess förutsättningar och utveckling i Sverige såväl som i Centralasien, samt större förståelse för projektets olika tematiker. En annan aspekt av projektet var att det främjade stärkt ledarskapsförmåga och etablerandet  av internationella nätverk, vilket i flera fall ledde till konkreta samarbeten och partnerskap.