Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 16 okt, 2019

2 051 600 kronor till 36 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 14-15 oktober hade styrelsen konferens på Klädesholmen i västra Sverige.

Vi gick igenom de 113 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 001 600 kronor till 36 ideella föreningar i Sverige. Bidraget till dessa 36 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet. Besked till ansökande organisationer skickas ut inom en vecka.

Vi har även utsett en välförtjänt ungdomsledarstipendiat 2019.

Nyheter - 17 sep, 2019

113 föreningar och flera ungdomsledare nominerade

Vi vill tacka de 113 ideella föreningar som skickat in bidragsansökan samt de som nominerat ungdomsledare.

Styrelsen sammanträder på västkusten den 14-15 oktober 2019 och kommer då besluta vilka bidragsansökningar som blir beviljade. Besluten skickas sedan till föreningarna runt den 20 oktober 2019.

Stipendieutdelningen sker traditionsenligt den 2 december i Livrustkammaren, inbjudan kommer i slutet av oktober.

Nyheter - 13 sep, 2019

Förlängd ansökningstid

Vi har valt att förlänga ansökningstiden ett dygn till måndagen den 16 september 23.59.

Detta då vissa föreningar har haft svårighet att skicka in sin ansökan via ansökningssystemet.

För frågor om ansökan kontakta Josephine Bladh, josephine.bladh@gv90.se eller 0735-896289

För frågor om systemet kontakta Digiplant, support@digiplant.se eller 019-189695

Nyheter - 14 jun, 2019

Ansökningssytemet är nu öppet

Vi tar nu emot projektansökningar för bidrag till utbildning av ledare inom ungdomsrörelsen, sista ansökningsdagen är 15 september 2019.

Sista ansökningsdagen är 15 september 2019. För kriterier och vad ansökan ska innehåll läs mer under info och ansökanInnan ni skickar in er ansökan, se även stiftelsens personuppgiftspolicy.

Om ni har frågor eller funderingar maila mig på josephine.bladh@gv90.se.

Varmt välkomna med er ansökan,

Styrelsen igenom Josephine Bladh