Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 17 okt, 2017

Ungdomsledarstipendium 2017

Vem tilldelades stiftelsens ungdomsledarstipendium 2017?

Vid stiftelsens styrelsemöte, den 10 oktober, beslutades att tilldela årets ungdomsledarstipendium till två goda förebilder, som brinner för ungdomars utveckling, engagemang och organisering i föreningslivet.

Vid en ceremoni i anslutning till slottet kommer stipendium att tilldelas stipendiaterna,

Elin Liljenbladh, RFSL

Är en inkluderande och entusiastisk ledare med positiv energi och med sin skarpa analytiska förmåga, ser till att organisationen håller en hög kvalité. Elin är principfast i sina värderingar, driver engagerat med hjärtat. Hon bidrar ihärdigt i kampen om mänskliga rättigheter, har en förmåga att få ungdomar känna, att det går att påverka på riktigt.

Charles Metzmaa, SVEROK

Har ett balanserat ledarskap, som ger sig uttryck i ett stort engagemang i frågor som rör ungas utveckling i civilsamhället. Charles är en eldsjäl som ger mycket av sig själv. Tog sig inte uppåt i organisationen för att styra och ställa, utan för att leda och bana väg för yngre som ska skapa sig en bra fritid. Styrker unga, att tro på sig själva och inspirerar utifrån en coachande position.

Nyheter - 07 mar, 2017

Beviljade bidrag februari 2017

Beslut om beviljade stöd den 6 mars 2017

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, beslutades om utdelning av bidrag om 2.242.660 kronor.

Ansökningar hade inkommit totalt med ett belopp om 10.059.338 kronor.

Beslut om er organisation fått bidrag kommer att skickas ut under innevarande vecka.

 

Nyheter - 20 nov, 2016

Linda Wallberg, årets ungdomsledarstipendiat

Den 14 november tilldelades Linda Wallberg, årets ungdomsledarstipendium

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds ungdomsledarstipendium tilldelades i år Linda Wallberg.

Stipendiet utgår med 40.000 kronor.

Linda är verksam på många olika nivåer inom Equmenia och Scouterna.

Styrelsens motivering:

Linda lever som hon lär och skapar möjligheter för unga människor att växa i sitt ledarskap. Genom sitt engagemang och positiva sätt och med kreativa metoder, lyfter hon både individen och gruppen.

Med sin personliga trygghet utmanar hon och ger det bästa av sig själv utifrån sitt ledarskap, till barn och ungdomar. Många ledare som Linda arbetat tillsammans med under åren, berättar om hur de inspirerats stort av Linda som ledare. En strukturerad  ledare, som med lugn och inspiration aldrig ger upp.

Tv Linda Wallberg och ordförande, Gunnar Björk, Stiftelsens ordförande.

Tillsammans med stipendiaten samtalade inbjudna gäster om ”Lärdomar, utmaningar och styrkor när ledarskapet stöts med andra kulturer och globala ungdomsrörelser. Samtalet leddes av Josephine Bladh. Inbjudna gäster som var med i samtalet var Andreas Axelsson, ordf KFUM, Noura Berrouba, LSU:s Ungdomsrepresentant för FN:s Generalförsamling 2016 samt Sofia Gadelii, för organisationen Peace Works.

Nyheter - 31 okt, 2016

Totalt beviljades ansökningar om 1.494.000 kr

Till höstens ansökningsperiod, den 15 september 2016, inkom 103 ansökningar.

Vid Stiftelsens styrelsemöte den 10 oktober beviljades 35 ansökningar till ett totalt belopp om 1.494.000 kr.

Det inkom totalt 103 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 10.171.001 kr.

Bland de organisationer som blivit beviljade stöd kan nämnas:

Salt- barn och unga i EFS

Sandvikens AIK

Föreningen Kungsportens friskvård

Sveriges Dövblindas Ungdomsförbund

Förbundet Vi Unga

KFUM Sverige

Tranås 4H klubb

Hallands Läns 4H

Centralasiengrupperna

Peace Works Sweden

Demokrati för barns framtid