Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 03 dec, 2019

Majmona Susoho är årets ungdomsledarstipendiat

Under stipendieutdelning i Livrustkammaren måndagen den 2 december tillkännagav årets välförtjänta ungdomsledarstipendiat.

Styrelsen motivering lyder:

Majmona har förmågan att snabbt lära sig nya saker och analysera mönster, bland annat eftersom hon alltid lyssnar in andra och sedan har modet att peka ut riktningen. Hennes ledarskap präglas av lyhördhet, ansvarskänsla samt mod och hon duckar aldrig för ansvar eller svårigheter och är ständigt uppdragslojal. Hon har drivit en stor förändringsprocess inom Unga Drogförebyggare (tidigare Smart Ungdom), där hon varit ideellt aktiv på alla nivåer i över sju år. Organisationen är idag en stabil nationell organisation som nu är en självklar del av både ungdomsrörelsen och den drogpolitiska samhällsdebatten.

Hon brinner för – och har alltid – medlemsengagemanget i fokus!

Stort grattis till Majmona Susoho.

Nyheter - 16 okt, 2019

2 051 600 kronor till 36 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 14-15 oktober hade styrelsen konferens på Klädesholmen i västra Sverige.

Vi gick igenom de 113 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 001 600 kronor till 36 ideella föreningar i Sverige. Bidraget till dessa 36 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet. Besked till ansökande organisationer skickas ut inom en vecka.

Vi har även utsett en välförtjänt ungdomsledarstipendiat 2019.

Nyheter - 17 sep, 2019

113 föreningar och flera ungdomsledare nominerade

Vi vill tacka de 113 ideella föreningar som skickat in bidragsansökan samt de som nominerat ungdomsledare.

Styrelsen sammanträder på västkusten den 14-15 oktober 2019 och kommer då besluta vilka bidragsansökningar som blir beviljade. Besluten skickas sedan till föreningarna runt den 20 oktober 2019.

Stipendieutdelningen sker traditionsenligt den 2 december i Livrustkammaren, inbjudan kommer i slutet av oktober.

Nyheter - 13 sep, 2019

Förlängd ansökningstid

Vi har valt att förlänga ansökningstiden ett dygn till måndagen den 16 september 23.59.

Detta då vissa föreningar har haft svårighet att skicka in sin ansökan via ansökningssystemet.

För frågor om ansökan kontakta Josephine Bladh, josephine.bladh@gv90.se eller 0735-896289

För frågor om systemet kontakta Digiplant, support@digiplant.se eller 019-189695