Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 15 jun, 2023

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e september 2023 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Som riktlinje kring sökt belopp hade senaste ansökningsperioden medianbeloppet på 50 000kr och ett medelvärde på 56 766 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 4 500 kronor och det högsta beloppet var 149 000 kronor.

Läs mer om kriterier och hur ni ansöker här: Info och ansökan.

Den 31 augusti klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital informationsträff där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 28 augusti här: Informationsträff

- 15 mar, 2023

2 331 898 kronor till 42 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 6 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 156 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 331 898 kr kronor till 42 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 50 000 kr och ett medelvärde på 56 766 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 4 500 kronor och det högsta beloppet är 149 000 kronor.

Bidraget till dessa 42 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.

- 20 feb, 2023

156 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 156 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 11 342 049 kr. Styrelsen sammanträder den 6 mars 2023, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!

- 27 jan, 2023

Digital stödkväll inför er ansökan

Den 6 februari klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital stödkväll där ni som förening får svar på era frågor om stiftelsen och inför er ansökan.

Kvällen kommer äga rum digitalt. Du har möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatten. Det går också bra att sitta med och lyssna på andras frågor om du inte har några egna.

För att få länk till mötet, som skickas till din mail några timmar innan start, anmäler du dig till kvällen här. Sista anmälan är den 5 februari. Vi kommer börja med en presentation av stiftelsen. Anslut till mötet klockan 18.00 för att inte missa presentationen. Efter det stannar du så länge du behöver och vill.