Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 21 sep, 2023

117 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 september fått in 117 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till  9 426 870 kr. Styrelsen sammanträder den 16 oktober 2023, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!

- 21 aug, 2023

Stiftelsens nya huvudmän

H.M. Konungen har, enligt hovprotokoll utfärdat den 21 juni 2023, förordnat 25 huvudmän för stiftelsen.

Förordnandet löper mellan 1 juli 2023–30 juni 2028. Vi hälsar alla nya huvudmän extra varmt välkomna.

Anna Rydborg, Kanslist (stiftelsens styrelse)
Anna Stenvinkel, Generalsekreterare
Carin Dernulf, Föreståndare (stiftelsens styrelse)
Eva Önnesjö, fv organisationschef
Frank Berglund, Strategiskt ansvarig
Fredrik Engström, Advokat (stiftelsens styrelse)
Fredrik Wersäll, Riksmarskalk (stiftelsens ordförande)
Jan Lindman, Överintendent
Johan Fyrberg, Förbundschef
Josephine Bladh, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Katarina Gustafsson, Kanslichef
Mats Hansson, Ungdomsledare (stiftelsens styrelse)
Max Horttanainen, Förbundsordförande
Muhammed Ali, Ordförande
Myrra Franzén, Generalsekreterare
Noura Berrouba, Ordförande
Ola Mattsson, Generalsekreterare (stiftelsens styrelse)
Patrik Schröder, Samordnare (stiftelsens styrelse)
Petter Skogar, VD
Pär Daleus, Universitetslektor Prefekt
Seinab Hilowe, Politiskt sakkunnig
Susanna Alexius, Docent
Susanna Dahlberg, VD
Suzanne Fredborg, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Victoria Escobar, Verksamhetschef

- 17 aug, 2023

Ledarskapslabbets 9 organisationer

Med glädje presenterar vi nu vilka som antagits till det unika programmet Ledarskapslabbet

Tillsammans kommer de att testa och experimentera för att hitta innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar. Nedan kan ni läsa organisationens egna ord till varför de valt att söka till Ledarskapslabbet:

Ensamkommandes förbund – ”Vi vill gå ledarskapslabbet för att det ger oss resurser och den trygga miljön där vi kan experimentera, misslyckas och lära oss av andra.”

Förbundet Vi unga – Vi sökte oss till ledarskapslabbet eftersom det är en unik möjlighet för oss och för det unga ledarskapet i Sverige att på riktigt tänka om och tänka nytt. Labbet kommer ge oss möjligheten att utmana oss, andra och förhoppningsvis den utmaning vi tagit oss an i ansökan; värderingsmatchen på landsbygder och mindre städer.”

JUS – Judiska ungdomsförbundet i Sverige – ”I takt med att vår organisation växer behöver vi utvecklas och få nya verktyg för att skapa bättre förutsättningar och en hållbar verksamhet.”

RFSL Ungdom – ”Vi ser fram emot att utveckla vårt ledarskap genom Ledarskapslabbet. I tider då ungas engagemang tar nya former är det viktigt att vi anpassar organisationens ledarskap därefter, inte minst när MUCF:s rapport Fokus21 visar att unga hbtqi-personer är den mest högengagerade samhällsgruppen.”

Riksorganisationen Popkollo – Genom att delta i Ledarskapslabbet hoppas vi kunna stärka organisationen inför framtiden genom att utveckla nya, innovativa ledarskapsformer som är lockande, lustfyllda och långsiktiga. Vi ser fram emot att utveckla samarbeten med andra organisationer, få nya och viktiga perspektiv och växa tillsammans under processen.

RUM – Riskförbundet Unga Musikanter – ”RUM vill vara en del av ledarskapslabbet för att få gnugga våra utmaningar mot andras idéer och hitta nya sätt att möta en annorlunda och snabbt förändrande framtid där det är viktigt att det ideella ledarskapet får och tar plats. Frågan är bara hur vi ska göra det? Det vill vi finna svar på under det innovativa år som väntar.”

Röda Korsets Ungdomsförbund – ”Från 2021 och framåt har RKUF arbetat efter en ny strategi med syfte att bredda bland annat mångfald i såväl ålder, röst samt perspektiv bland olika ledare i organisationen. Genom detta arbete har vi upptäckt att det är svårt att få till resurser och tid för att prova modeller och metoder för att uppnå det resultat vi önskar att se”

Sveriges Elevkårer – ”Sveriges Elevkårer ser fram emot att delta i Ledarskapslabbet då vi vill utmana vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling och vill hitta nya arbetssätt för att elevrörelsen ska bli än större och än starkare.” 

Sverok – Spelkulturförbundet – ”Att få tillgång till resurser och utrymme för att tänka innovativt kring utmaningar i vår verksamhet, med stöd från andra, är en viktig möjlighet för oss att utvecklas. Vi tror starkt att detta kan göra en stor skillnad för oss som förbund samt för de unga spelarna.”

- 15 jun, 2023

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e september 2023 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Som riktlinje kring sökt belopp hade senaste ansökningsperioden medianbeloppet på 50 000kr och ett medelvärde på 56 766 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 4 500 kronor och det högsta beloppet var 149 000 kronor.

Läs mer om kriterier och hur ni ansöker här: Info och ansökan.

Den 31 augusti klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital informationsträff där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 28 augusti här: Informationsträff