Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

- 24 aug, 2022

Redovisningsprocessen digitaliseras

Redovisningar för beviljat bidrag till ledarskapsprojekt sker numera digitalt

Har ni beviljats projektbidrag från oss och ska redovisa ert projekt under 2022 och framåt ska ni göra det digitalt genom ansökningssystemet som ni skrivit ansökan genom. Vi tar inte emot redovisningar per post eller mail.

Nyheter i redovisningsprocessen:
– Redovisning sker digitalt genom ansökningssystemet
– Vi har förkortat och förtydligat frågorna i redovisningen.
– Redovisningen signeras endast av firmatecknare, revisorns signatur behövs inte längre.
– Redovisningen differentieras. Det innebär att beviljat projektbidrag under 50 000 kronor blir enklare.
Läs mer på denna sida: https://gv90.se/ansokan/

- 15 jun, 2022

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e september 2022 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Ansökningssystemet är öppnat för projektansökningar till utbildning av unga ledare.

Den 1 september klockan 18.00-19.30 arrangeras en digitala stödkväll där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 29 augusti här.

Nyhet för i år är att alla genomförda projekt redovisar projektet helt digitalt. Me information får ni i samband med besked om ert projekt beviljats. 

- 12 maj, 2022

Mikael Ingemyr är 2021års välförtjänta ungdomsledarstipendiat

Den 9 maj i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet ägde stipendieutdelningsceremonin rum.

STYRELSENS MOTIVERING

Med en tydlig vision om att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige grundade år 2012 Mikael Astronomisk Ungdom som sen dess utvecklats till en nationell ungdomsorganisation. Han är en eldsjäl som med ett inkluderande ledarskap, uthållighet och outtröttligt initiativtagande förverkligar visioner. Han har varit den avgörande ledaren för att över 5000 unga idag demokratiskt organiserar sig för astronomi och rymdforskning. Utöver det har han också skapat en stark gemenskap inom Astronomisk Ungdom som för många medlemmar blivit som ett andra hem. Detta när forskning och vetenskap allt mer ifrågasätts.

Mikael har förmågan att förmedla visioner och målbilder som engagerar andra och är samtidigt ledaren som lyfter andra genom att tro på dem och ge dem utrymme att växa, utan att själv stå i centrum. En sann föregångare!

- 10 apr, 2022

1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 29 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 88 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 41 000kr och ett medelvärde på 52 167 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 10 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 33 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom några veckor.