Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 01 Okt, 2015

Inkomna ansökningar september 2015

Till vår ansökningsperiod den 16 september 2015.

Till denna ansökningsdatum har det inkommit 129 ansökningar till stiftelsen.

Styrelsen har vid sitt höstsammanträde beviljat 22 ansökningar.

Beslut har skickats ut till samtliga som sökt stöd, med information om ansökan blivit beviljad eller avslagen.

Styrelsen har vid detta tillfälle också gjort vissa förtydligande i de förutsättning som gäller för att söka stöd från stiftelsen. Gå gärna in och läs om detta under fliken ”Info och Ansökan” .

 

 

 

Stipendiat - 11 Nov, 2014

2014 års Ernst Killanderstipendiat

Ernst Killanders stipendie delades ut till Anna Edlund från Unga Musikanter

Anna Edlund är den första kvinnliga förbundsordföranden i Riksförbundet Unga Musikanter.

Hon har arbetat på samtliga nivåer i förbundet och har genom att vara en inspirerande och inkluderande ledare sett till att fler unga engagerar sig i förbundets verksamhet och styrelser. Anna leder med värme och omtanke och räds inte att ta sig an svåra och krävande utmaningar. Hon lägger ner hela sin själ och all sin fritid på barn och ungas rätt till kulturutövande. Genom ett aktivt demokratiskt förhållningssätt är hon en förebild för att andra unga ska våga ta plats och utöva sitt inflytande.

Stipendiet utgick med 40.000 kronor och delades ut av tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth vid en ceremoni i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

På bilden syns Anna Edlund tillsammans med, från vänster, Gunnar Björk, stiftelsens ordförande, Lena Adelsohn Liljeroth samt Amanda Carlshamre, ordförande Svenska Kyrkans Unga.

 

Stipendiat - 11 Nov, 2013

2013 års Ernst Killanderstipendiater

Till Ernst Killanderstipendiater 2013 utsågs Håkan Larsson, Sandvikens AIK Bandy, och Ingela Wallin, Skuru IK Handboll.

Styrelsen gav följande motivering till sitt beslut:

Håkan Larsson: ”Är en sann eldsjäl som under många år mycket inspirerande och med stort personligt engagemang arbetat för barn och ungdomar. Han brinner för att sprida budskapet om hur man uppträder mot varandra, respekten för andra och att vara ödmjuk. Håkan är bland barn och ungdomar i Sandviken den kanske mest kände personen. Populär i alla läger har hans arbete utvecklats till ett dygnet runt-uppdrag, där han även får göra insatser utöver det normala i skolan. Håkan är ett sant föredöme för ungdomen och ett begrepp när det gäller ́moral och etik ́ bland många ungdomskullar i Sandviken. Som förebild påverkar han ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför föreningen – och är en värdig mottagare av detta stipendium.”

Ingela Wallin: ”Är en sann eldsjäl som sedan slutet av 1990-talet som ledare i Skuru IK engagerat sig långt utöver det vanliga i sitt ideella uppdrag. Sedan dess har hon varit engagerad i klubben som lagledare eller tränare för 1–2 lag varje säsong, allt från de yngsta i Bollskolan upp till juniorlag. Efter att även ha utbildat sig till domare har hon stöttat Skurus unga domare i många år. Hon är ett sant föredöme för ungdomen och har engagerat och entusiasmerat många ledare och barn i klubben genom vardagens serielunk, handbollsarrangemang och andra aktiviteter såsom Valborgs- och midsommarfirande mm. Ingela är därmed en värdig mottagare av detta stipendium.”

Stipendiet utgick med 25 000 kronor för var och en av stipendiaterna och delades ut vid en ceremoni i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

Stipendiat - 12 Nov, 2012

2012 års Ernst Killanderstipendiater

Till Ernst Killandersstipendiater 2012 utsågs Erik Sillén från Scouterna och Claudien Tuyisabe, från Demokrati för Barns Framtid.

Styrelsen gav följande motiveringar till sina beslut:

Erik Sillén: ” Med sitt starka engagemang och sin förmåga att vara både visionär och strateg och att entusiasmera har Erik varit delaktig i att leda scoutrörelsen i Sverige på resan att bilda en ny riksorganisation som omsluter alla Sveriges scouter, vilkas ordförande han nu är. Erik är trygg i sitt ledarskap och förstår vikten av att se och bekräfta individen- Han är ett gott föredöme för ungdomar. Samtidigt med sin verksamhet på nationell nivå håller sitt engagemang levande för den lokala verksamheten och den enskilde scouten.”

Claudien Tuyisabe: ”Aktiv i Rädda Barnen och Röda Korset startade han 2010 Demokrati för Barns Framtid – DBF – för att bland annat möjliggöra utbyte mellan svenska och burundiska ungdomar. Med stor entusiasm och kreativitet och ett engagemang som vågar bryta gränser integrerar Claudien såväl nyanlända som svenska barn och förmedlar kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter. Han är en god förebild för alla de barn och ungdomar för vilka han är en viktig del av vardagen.