En stiftelse för ideell ungdomsverksamhet

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för ungdomar. Välkommen till vår webbplats.

Vem får söka?

Stiftelsen delar ut ekonomisk stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Vi delar dock inte ut stöd till enskilda personer, skolklasser eller företag.

Vad krävs?

Från stiftelsen kan ni få ekonomiskt stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

Hur går ni tillväga?

För att ansöka om ekonomiskt stöd använder ni vårt ansökningssystem. Där lämnar ni uppgifter om den verksamhet ni vill bedriva, hur den ska finansieras och vilka resultat ni vill uppnå. Därefter fattar stiftelsens styrelse beslut.

Sista ansökningsdag

15 september

Ansök
Stiftelsen firar 70 år

Se vår jubileumsfilm!

2019 firar Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 70 år. Sedan starten 1949 har stiftelsen varje år delat ut avkastningen i form av ekonomiskt stöd och stipendier – totalt nästan 200 miljoner kronor. För att fira detta har vi tagit fram en jubileumsfilm som du kan se här till vänster. Där får du också lära dig mer om hur stiftelsen fungerar och vad vi stödjer.

Se filmen här

Vad vi gör och vad vi stöder

Om stiftelsen

Stiftelsen skapades i samband med Gustaf V:s 90-årsdag 1948 efter beslut av dåvarande statsministern Tage Erlander. Kungen beslutade att stiftelsen skulle bidra till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet.

Läs mer