- 30 okt, 2023

1 677 859 kronor till 30 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 16 oktober beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 117 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 1 677 859 kr kronor till 30 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 50 000 kr och ett medelvärde på 55 929 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 6 000 kronor och det högsta beloppet är 186 800 kronor.

Bidraget till dessa 30 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.

Information om bidragsbeslut kommer organisationer tillhanda under veckan. Styrelsen ser framemot att följa projekten och önskar organisationer lycka till med arbetet att utbilda unga ledare.