Nyheter - 16 okt, 2019

2 051 600 kronor till 36 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 14-15 oktober hade styrelsen konferens på Klädesholmen i västra Sverige.

Vi gick igenom de 113 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 001 600 kronor till 36 ideella föreningar i Sverige. Bidraget till dessa 36 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet. Besked till ansökande organisationer skickas ut inom en vecka.

Vi har även utsett en välförtjänt ungdomsledarstipendiat 2019.