Nyheter - 19 mar, 2020

Möjlighet att skjuta fram genomförande av projekt med anledning av covid-19

Förningar som beviljats medel 2019 och/eller 2020 får förlänga projekttiden.

Styrelsen har den 16 mars fattat beslutet att alla föreningar som blivit beviljade bidrag under 2019 och/eller vårterminen 2020 har möjligheten att förlänga projekttiden för er ledarutbildning till slutet av 2020. Detta med anledning av utvecklingen av covid-19.

Om ni i föreningen bedömer att det bästa är att skjuta fram eller förändra formerna för det projekt ni fått bidrag, inom ramarna för projektets syfte och mål, kan ni meddela det till kanslichef Josephine Bladh, josephine.bladh@gv90.se. Om ni har behov av mer genomgripande förändringar måste ni höra av er med beskrivning av detta för godkännande av samma kanslichef.

Om det blir extra kostnader för att skjuta fram genomförandet ska dessa täckas inom ramen för budgeten ni fått beviljad eller betalas som egen insats, vi utlovar inga ytterligare pengar.

Vi följer händelseutvecklingen och kommer eventuellt ta ytterligare beslut om att möjliggöra att skjuta på ledarutbildning längre än till slutet av 2020.

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor.