- 10 apr, 2022

1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 29 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 88 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 1 721 500 kronor till 33 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 41 000kr och ett medelvärde på 52 167 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 10 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 33 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom några veckor.