Nyheter - 03 dec, 2019

Majmona Susoho är årets ungdomsledarstipendiat

Under stipendieutdelning i Livrustkammaren måndagen den 2 december tillkännagav årets välförtjänta ungdomsledarstipendiat.

Styrelsen motivering lyder:

Majmona har förmågan att snabbt lära sig nya saker och analysera mönster, bland annat eftersom hon alltid lyssnar in andra och sedan har modet att peka ut riktningen. Hennes ledarskap präglas av lyhördhet, ansvarskänsla samt mod och hon duckar aldrig för ansvar eller svårigheter och är ständigt uppdragslojal. Hon har drivit en stor förändringsprocess inom Unga Drogförebyggare (tidigare Smart Ungdom), där hon varit ideellt aktiv på alla nivåer i över sju år. Organisationen är idag en stabil nationell organisation som nu är en självklar del av både ungdomsrörelsen och den drogpolitiska samhällsdebatten.

Hon brinner för – och har alltid – medlemsengagemanget i fokus!

Stort grattis till Majmona Susoho.