- 13 jan, 2023

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e februari 2023 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Som riktlinje kring sökt belopp hade senaste ansökningsperioden medianbeloppet på 65 900kr och ett medelvärde på 66 333 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 20 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Inloggning via BankID krävs för att skicka in projektansökningar. Kontot är personligt och ansökan, eventuell digital rekvirering och redovisning ska utföras av firmatecknare. Har du redan ett konto behöver du första gången du loggar in koppla det med ditt BankID. Läs mer om hur ni gör det på Info och ansökan.