Nyheter - 08 jun, 2018

Ansökningar 15 september

Ansökningsprogrammet öppnar den 15 juli

Härmed meddelas, att stiftelsen har ambitionen att öppna ansökningsprogrammet för ansökan om stöd den 15 juli.

Detta gäller även nomineringar till ungdomsledarstipendiet.

Orsaken till sent öppnande av ansökningsprogrammet, är kopplat till den nya personuppgiftslagen GDPR, vilket gör att

stiftelsen måste ändra i programmen på grund av detta.