Nyheter - 16 okt, 2020

2 079 800 kronor till 38 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 12 oktober beslutade styrelsen vilka av de 97 ansökningarna som beviljades.

Vi gick igenom de 97 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 079 800 kronor till 38 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 49 000kr och ett medelvärde på 53 328 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 10 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 38 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom en vecka.