Nyheter - 13 dec, 2018

Josephine Bladh tar över beredning av bidragsbeslut och stipendienomineringar

Stiftelsen delar ut bidrag till utbildning av ledare i ungdomsrörelsen.

Från och med 1 januari 2019 tar Josephine Bladh – som är ledamot i stiftelsens styrelse – över beredning av beslut om bidrag till ledarutbildning i ungdomsrörelsen. Bidragen delas ut två gånger per år. Josephine kommer även bereda valet av mottagare av stiftelsens ungdomsledarstipendium.

”Stiftelsen delar ut bidrag till utbildning av ledare i ungdomsrörelsen. Detta gör vi för att säkra den långsiktiga ledarförsörjningen och för att främja högre kvalitet på ledarskapet. Att jobba utifrån detta uppdrag är en ynnest”, säger Josephine Bladh.

Josephine har över 15 års erfarenhet av ungdomsrörelsen samt har djup förståelse för dess bredd och nutida utmaningar.