Nyheter - 17 okt, 2017

Ungdomsledarstipendium 2017

Vem tilldelades stiftelsens ungdomsledarstipendium 2017?

Vid stiftelsens styrelsemöte, den 10 oktober, beslutades att tilldela årets ungdomsledarstipendium till två goda förebilder, som brinner för ungdomars utveckling, engagemang och organisering i föreningslivet.

Vid en ceremoni i anslutning till slottet kommer stipendium att tilldelas stipendiaterna,

Elin Liljenbladh, RFSL

Är en inkluderande och entusiastisk ledare med positiv energi och med sin skarpa analytiska förmåga, ser till att organisationen håller en hög kvalité. Elin är principfast i sina värderingar, driver engagerat med hjärtat. Hon bidrar ihärdigt i kampen om mänskliga rättigheter, har en förmåga att få ungdomar känna, att det går att påverka på riktigt.

Charles Metzmaa, SVEROK

Har ett balanserat ledarskap, som ger sig uttryck i ett stort engagemang i frågor som rör ungas utveckling i civilsamhället. Charles är en eldsjäl som ger mycket av sig själv. Tog sig inte uppåt i organisationen för att styra och ställa, utan för att leda och bana väg för yngre som ska skapa sig en bra fritid. Styrker unga, att tro på sig själva och inspirerar utifrån en coachande position.