Nyheter - 09 dec, 2019

Inspirerande stipendieutdelning den 2 december

Konung Gustaf V:s 90-års fond bjöd den 2 december 2019 in till traditionsenlig stipendieutdelning i Livrustkammaren.

Eftermiddagen var en hyllning till årets ungdomsledarstipendiat, en utvald välförtjänt ungdomsledare som vi tillkännagav under eftermiddagen. Årets ungdomsledarstipendiat är Majmona Susoho, förbundsordförande för Unga Drogförebyggare.

Eftermiddagen innehöll samtal om ledarskap med ingen mindre än tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, Jan Eliasson.

Vi fortsatte med panelsamtal med temat: om ledare i ungdomsrörelsen ska nå sin fulla potential, vad behöver de? Deltagare i panelen var årets ungdomsledarstipendiat Majmona Susoho, Samuel Somo generalsekretare för UNF och Åsa Ström vice ordförande för SACO Studentråd. Samtalet leddes av styrelseledamot och kanslichef Josephine Bladh.

Traditionsenligt fick vi även lyssna till musik och avslutade med mingel, bubbel och snittar i stensalen.

Foto: Nadine Hultman