Nyheter - 19 mar, 2020

2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 16 mars beslutade styrelsen vilka av de 145 ansökningarna som beviljades stöd.

Vi gick igenom de 145 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 227 982 kronor till 40 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 52 000kr och ett medelvärde på 55 700kr. Det lägsta beviljade beloppet är 3600kr och det högsta beloppet var 150 000kr.

Bidraget till dessa 40 organisationer möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i förhoppningen om att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvalitén på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer har skickats ut den 19 mars.