- 15 dec, 2020

Samuel Somo är årets välförtjänta ungdomsledarstipendiat

Under stipendieutdelningen på Kungliga slottets inre borggård delades årets ungdomsledarstipendium ut

STYRELSENS MOTIVERING 

Samuel har ägnat stora delar av sitt liv åt att vara ledare inom nykterhetsrörelsen på lokal, regional och nationell nivå med fokus på ungdomar. Han har med pragmatism och ideologisk kompass flera gånger visat på modet att trots motstånd vara igångsättare av förändringsprocesser. Han värnar om folkrörelselogiken men har även mognaden att ifrågasätta hur civilsamhället organiserar sig. 

Samuel har förmågan att samla och förstå människor han möter. Hans ledarskap präglas av driftighet, värderingar och ett reellt ungdomsperspektiv. Själv har Samuel gjort en egen ledarskapsresa utifrån hur maktstrukturer påverkar honom och andra människor. 

Se hela ceremonin och det efterföljande samtalet med Samuel här: https://vimeo.com/491184427