- 24 aug, 2022

Redovisningsprocessen digitaliseras

Redovisningar för beviljat bidrag till ledarskapsprojekt sker numera digitalt

Har ni beviljats projektbidrag från oss och ska redovisa ert projekt under 2022 och framåt ska ni göra det digitalt genom ansökningssystemet som ni skrivit ansökan genom. Vi tar inte emot redovisningar per post eller mail.

Nyheter i redovisningsprocessen:
– Redovisning sker digitalt genom ansökningssystemet
– Vi har förkortat och förtydligat frågorna i redovisningen.
– Redovisningen signeras endast av firmatecknare, revisorns signatur behövs inte längre.
– Redovisningen differentieras. Det innebär att beviljat projektbidrag under 50 000 kronor blir enklare.
Läs mer på denna sida: https://gv90.se/ansokan/