- 12 maj, 2022

Mikael Ingemyr är 2021års välförtjänta ungdomsledarstipendiat

Den 9 maj i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet ägde stipendieutdelningsceremonin rum.

STYRELSENS MOTIVERING

Med en tydlig vision om att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige grundade år 2012 Mikael Astronomisk Ungdom som sen dess utvecklats till en nationell ungdomsorganisation. Han är en eldsjäl som med ett inkluderande ledarskap, uthållighet och outtröttligt initiativtagande förverkligar visioner. Han har varit den avgörande ledaren för att över 5000 unga idag demokratiskt organiserar sig för astronomi och rymdforskning. Utöver det har han också skapat en stark gemenskap inom Astronomisk Ungdom som för många medlemmar blivit som ett andra hem. Detta när forskning och vetenskap allt mer ifrågasätts.

Mikael har förmågan att förmedla visioner och målbilder som engagerar andra och är samtidigt ledaren som lyfter andra genom att tro på dem och ge dem utrymme att växa, utan att själv stå i centrum. En sann föregångare!