- 09 jun, 2021

Medaljförläning till vår tidigare ordförande Gunnar Björk

Den 6 juni 2021 beslutade H.M. Konungen om medaljförläningar. H.M. Konungens medalj förlänas för särskilda förtjänster.

Stiftelsens tidigare ordförande, fv. landshövdingen Gunnar Björk har tilldelats 12:e storleken i Serafimerordens band med motiveringen ”För framstående insatser inom svensk statsförvaltning och som ordförande i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond”. Medaljen är en av de finare kungliga medaljerna.

Vi riktar ett stort tack till Gunnar Björk för hans enastående insats för stiftelsen som ordförande under 2010-2020.

H.M. Konungens medalj instiftades 1813 och tilldelas från 1975 svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Läs mer om medaljförläningarna här och medaljen här.