- 17 aug, 2023

Ledarskapslabbets 9 organisationer

Med glädje presenterar vi nu vilka som antagits till det unika programmet Ledarskapslabbet

Tillsammans kommer de att testa och experimentera för att hitta innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar. Nedan kan ni läsa organisationens egna ord till varför de valt att söka till Ledarskapslabbet:

Ensamkommandes förbund – ”Vi vill gå ledarskapslabbet för att det ger oss resurser och den trygga miljön där vi kan experimentera, misslyckas och lära oss av andra.”

Förbundet Vi unga – Vi sökte oss till ledarskapslabbet eftersom det är en unik möjlighet för oss och för det unga ledarskapet i Sverige att på riktigt tänka om och tänka nytt. Labbet kommer ge oss möjligheten att utmana oss, andra och förhoppningsvis den utmaning vi tagit oss an i ansökan; värderingsmatchen på landsbygder och mindre städer.”

JUS – Judiska ungdomsförbundet i Sverige – ”I takt med att vår organisation växer behöver vi utvecklas och få nya verktyg för att skapa bättre förutsättningar och en hållbar verksamhet.”

RFSL Ungdom – ”Vi ser fram emot att utveckla vårt ledarskap genom Ledarskapslabbet. I tider då ungas engagemang tar nya former är det viktigt att vi anpassar organisationens ledarskap därefter, inte minst när MUCF:s rapport Fokus21 visar att unga hbtqi-personer är den mest högengagerade samhällsgruppen.”

Riksorganisationen Popkollo – Genom att delta i Ledarskapslabbet hoppas vi kunna stärka organisationen inför framtiden genom att utveckla nya, innovativa ledarskapsformer som är lockande, lustfyllda och långsiktiga. Vi ser fram emot att utveckla samarbeten med andra organisationer, få nya och viktiga perspektiv och växa tillsammans under processen.

RUM – Riskförbundet Unga Musikanter – ”RUM vill vara en del av ledarskapslabbet för att få gnugga våra utmaningar mot andras idéer och hitta nya sätt att möta en annorlunda och snabbt förändrande framtid där det är viktigt att det ideella ledarskapet får och tar plats. Frågan är bara hur vi ska göra det? Det vill vi finna svar på under det innovativa år som väntar.”

Röda Korsets Ungdomsförbund – ”Från 2021 och framåt har RKUF arbetat efter en ny strategi med syfte att bredda bland annat mångfald i såväl ålder, röst samt perspektiv bland olika ledare i organisationen. Genom detta arbete har vi upptäckt att det är svårt att få till resurser och tid för att prova modeller och metoder för att uppnå det resultat vi önskar att se”

Sveriges Elevkårer – ”Sveriges Elevkårer ser fram emot att delta i Ledarskapslabbet då vi vill utmana vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling och vill hitta nya arbetssätt för att elevrörelsen ska bli än större och än starkare.” 

Sverok – Spelkulturförbundet – ”Att få tillgång till resurser och utrymme för att tänka innovativt kring utmaningar i vår verksamhet, med stöd från andra, är en viktig möjlighet för oss att utvecklas. Vi tror starkt att detta kan göra en stor skillnad för oss som förbund samt för de unga spelarna.”