- 25 jan, 2021

Inspiration från projekt: Ung Media

Syfte är att ge förbundsstyrelsen mer kunskaper om styrelsearbete och att vara en ung ledare

Projektet är en ledarskapsutbildning med 5 träffar för Ung Media Sveriges förbundsstyrelse. Styrelseledamöterna får ta del av en blandning av föreläsningar, övningar och personlig reflektion kring frågor som rör styrelsearbete och att vara ung i en ledande position. Genom projektet vill Ung Media ge mer kunskaper om styrelsearbete och att vara en ung ledare, vidga vyerna och jämföra med andra organisationer, men också teambuilding för att stärka styrelsegruppen genom ett gemensamt projekt vid sidan av mötesdagordningarna. Under första träffen höll Anna Wallgren, generalsekreterare, ett pass på tema: Drivkrafter och engagemang. Hitta ditt eget ’varför’ och upptäck vad som motiverar andra! Hur påverkas ditt ledarskap av vad som motiverar och driver dig?

”Jag synliggjorde olika drivkrafter som kan finnas i en styrelsegrupp. Jag berättade om att det är viktigt att lära känna sig själv, att olikheter i en grupp både är gruppens styrka och samtidigt något som kan skapa konflikt. Genom att dela med sig och lyssna på andra blir gruppen starkare. ”, Anna W.