- 19 jan, 2021

Inspiration från tidigare projekt: Tilia

Organisationen Tilia ställde om sitt projekt och genomförde en digital utbildning

Tilia beviljades ekonomiskt stöd för att utbilda sina ideella ledare. Då de inte kunde genomföra sin utbildning fysiskt under 2020 valde de att ställa om. Under året har organisationen genomfört fyra grundutbildningar (om två heldagar) samt en extra utbildning (om två heldagar) samt erbjudit handledning och vidareutbildning digitalt.

”Att hålla digitala utbildning under långa dagar kan vara utmanade, vi var till en början oroliga för att volontärerna skulle förlora den starka gemenskapen som kan uppstå under en utbildning IRL. Dock slogs vi av hur många fördelar en omställning också kan innebära och hur detta digitala verktyg möjliggjorde för flertalet nya engagerade. Fler har av varierande skäl möjlighet att delta just på utbildningarna när de är digitala, dessutom har fler volontärer från hela landet större möjlighet att delta när en resa inte krävs.”, säger Louise som är verksamhetsledare.

Tilia har med en tydligare satsning digitalt kunnat erbjuda fler volontärer ledarskapsutbildning och mötesplatser digitalt, för ett sammanhang och möjlighet till ökad kunskap och utveckling.