- 29 jan, 2021

Inspiration från tidigare projekt: LSU

”Ung med Makt” är ett utbildningsprogram som ger unga ledare verktyg att utveckla sitt ledarskap och sin organisation

Utbildningen ger verktyg för både i vardagen och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Programmet drivs av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer i samverkan med Tollare Folkhögskola, IDEELL ARENA och PwC.

Genom åren har UMM bidragit till att stärka många unga ledare, få dem att känna sig tryggare i sina roller. Programmet har gett teoretisk och praktisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning, verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar samt fått kunskaper om grupp och ledarskapsutveckling. Förutom detta har alla deltagare fått ett stärkt nätverk inom ideell sektor.

Utbildningen har fått ekonomiskt stöd från Gustaf V:s 90-års fond i tre års tid. Har du en idé om vad din organisation skulle kunna göra i tre år för att höja ledarskapskompetensen? Tveka inte, sök ekonomiskt stöd från oss! Sista ansökan är den 15 februari.