- 21 aug, 2023

Stiftelsens nya huvudmän

H.M. Konungen har, enligt hovprotokoll utfärdat den 21 juni 2023, förordnat 25 huvudmän för stiftelsen.

Förordnandet löper mellan 1 juli 2023–30 juni 2028. Vi hälsar alla nya huvudmän extra varmt välkomna.

Anna Rydborg, Kanslist (stiftelsens styrelse)
Anna Stenvinkel, Generalsekreterare
Carin Dernulf, Föreståndare (stiftelsens styrelse)
Eva Önnesjö, fv organisationschef
Frank Berglund, Strategiskt ansvarig
Fredrik Engström, Advokat (stiftelsens styrelse)
Fredrik Wersäll, Riksmarskalk (stiftelsens ordförande)
Jan Lindman, Överintendent
Johan Fyrberg, Förbundschef
Josephine Bladh, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Katarina Gustafsson, Kanslichef
Mats Hansson, Ungdomsledare (stiftelsens styrelse)
Max Horttanainen, Förbundsordförande
Muhammed Ali, Ordförande
Myrra Franzén, Generalsekreterare
Noura Berrouba, Ordförande
Ola Mattsson, Generalsekreterare (stiftelsens styrelse)
Patrik Schröder, Samordnare (stiftelsens styrelse)
Petter Skogar, VD
Pär Daleus, Universitetslektor Prefekt
Seinab Hilowe, Politiskt sakkunnig
Susanna Alexius, Docent
Susanna Dahlberg, VD
Suzanne Fredborg, Kanslichef (stiftelsens styrelse)
Victoria Escobar, Verksamhetschef