- 15 jun, 2023

Ansökningsperioden är nu öppen

Till 15:e september 2023 kan ideella föreningar söka ekonomiskt stöd för verksamhet för utbildning av unga ledare

Som riktlinje kring sökt belopp hade senaste ansökningsperioden medianbeloppet på 50 000kr och ett medelvärde på 56 766 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 4 500 kronor och det högsta beloppet var 149 000 kronor.

Läs mer om kriterier och hur ni ansöker här: Info och ansökan.

Den 31 augusti klockan 18.00-19.30 arrangeras en digital informationsträff där du som föreningsrepresentant får svar på dina frågor inför er ansökan. Du kan också lyssna och inspireras av andras frågor. För att få länk till mötet anmäler du dig innan 28 augusti här: Informationsträff