- 29 maj, 2020

Anna Rydborg, ny i styrelsen efter det årliga huvudmannamötet

Den 27 april sammanträdde stiftelsens huvudmän för att genomföra det årliga huvudmannamötet.

Denna gång genomfördes det som en telefonkonferens. Under mötet valdes Anna Rydborg, tidigare Edlund, in i styrelsen som suppleant. Hon kommer bland annat arbeta med stiftelsens kommunikation och planeringen av evenemang, såsom stipendieutdeningsceremonin. Anna kommer också vara den som finns på plats på kansliet i Stockholm vissa dagar i veckan.

”Det är en ynnest att få vara en del av den kungliga stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond och genom det kunna ge möjlighet för att stärka ledarskapet hos barn och unga.” säger Anna Rydborg.

Anna har över 10 års erfarenhet av den ideella kultursektorn. Idag är Anna Rydborg förbundsordförande i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och ordförande i Ax – Kulturorganisationer i Samverkan. Genom sitt engagemang i dessa organisationer tar Anna med sig kunskap om den ideella kultursektorn samt färsk kunskap om ungdomsrörelsen.

År 2014 var Anna årets ungdomsledarstipendiat hos stiftelsen, ett stipendium som delas ut en gång per år.