- 16 sep, 2020

97 föreningar har sökt ekonomiskt stöd och fler nomineringar har inkommit

Vi har per 15 september fått in 97 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Vi vill också tacka alla som gett av sin tid och nominerat till ungdomsledarstipendiet. Styrelsen sammanträder den 12 oktober 2020 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas och årets stipendiat utses. Beslut om ekonomiskt stöd skickas till föreningarna i slutet av oktober. Vi ser framemot att läsa alla ansökningar och nomineringar!