- 23 mar, 2022

88 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 88 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 6 792 800 kr. Styrelsen sammanträder den 29 mars 2022 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas. Beslut skickas till föreningarna under april. 

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!