- 23 feb, 2021

69 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 69 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. 20 av ansökningarna är från föreningar som söker bidrag från oss första gången. Styrelsen sammanträder den 18 mars 2021 där beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd tas. Beslut om ekonomiskt stöd skickas till föreningarna i början av april.

Vi ser framemot att läsa alla ansökningar!