- 07 okt, 2022

67 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 september fått in 67 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 5 246 095 kr. Styrelsen sammanträder den 19 oktober 2022, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna under november månad.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!