- 15 mar, 2023

2 331 898 kronor till 42 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 6 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 156 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 331 898 kr kronor till 42 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 50 000 kr och ett medelvärde på 56 766 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 4 500 kronor och det högsta beloppet är 149 000 kronor.

Bidraget till dessa 42 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.