- 02 apr, 2024

2 156 450 kronor till 29 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 18 mars beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 147 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 156 450 kronor till 29 ideella föreningar i Sverige.

Det är ett medianbeloppet på 62 500 kr och ett medelvärde på 74 360 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 28 500 kronor och det högsta beloppet är 163 700 kronor.

Bidraget till dessa 29 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige.

Information om bidragsbeslut kommer organisationer tillhanda idag. Styrelsen ser framemot att följa projekten och önskar organisationer lycka till med arbetet att utbilda unga ledare.